FIKRAH & DAKWAH

Khowatir qur`aniyah
Khowatir Quraniyah
Penulis: Amru Khalid
Penerbit: Al-Ithisom
Harga: RM70.00

Tafsir Da'awi
Penulis: Prof. Dr H. Atabik Luthfi M.A
Penerbit: Al-I'tishom
Harga: RM 30.00


Ulumul Quran
Penulis: Acep Hermawan
Penerbit: Rosda
Harga: RM32.00Mengapa tarbiyah Rasulullah begitu sukses, monumental, dan mempunyai nilai historis paling tinggi di dunia? Tidak lain kerana tarbiyah, dakwah, dan pembinaan beliau didasarkan kepada al-Qur'an.
Penulis: Muhammad Syadid
Penerbit: Robbani Press
Harga: RM 35.00Best Seller
Dakwah Fardiyah
Penulis: Dr Sayyid Muhammad Nuh
Penerbit: Era Intermedia
Harga: RM17.50


Apa Ertinya Saya Menganut Islam
Buku 'Apa Ertinya Saya Menganut Islam' terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama membentangkan sifat-sifat yang semestinya wujud pada setiap muslim supaya beliau benar-benar Islam dalam ertikata yang sebenarnya. Bahagian kedua pula menjelaskan kewajipan beramal untuk islam serta kewajipan menggabungkan diri seseorang muslim di dalam harakah Islamiyah
Penulis: Fathi Yakan
Penerbit : Pustaka Salam Sdn Bhd
RM 9.50


Dasar-Dasar Islam
Penulis: Abul A'la Maududi.
Penerbit: Pustaka
Harga: RM35.50


 Penulis: Fathi Yakan
Penerbit: Dewan Pustaka Fajar
Harga: RM17.00


Penulis: Hisyam Soqr
Penerbit: Pustaka Salam
Harga: RM 17.00


Penerbit: Dewan Pustaka Fajar
Harga: RM 18.00