Sirah


Al-Rahiq Al-Makhtum (The Sealed Nectar)
No. Katalog : S01  [Hard cover]
Penerbit : Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia
RM 60.00


Khalifah-Khalifah Yang Benar. Inilah kisah Khulafa Ar Rasyidin Al Mahdiyin dengan cerita yang berbeza. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijanjikan syurga.
No. Katalog : S02  [Hard cover]
Penerbit : PTS Litera Utama Sdn Bhd
RM 55.00


65 Gambaran Kehidupan Sahabat. Jilid I dan II.
No. Katalog : S03
Penerbit : Pustaka Salam
RM 27.00


37 Kisah Kehidupan Tabi'in - Jilid I dan II
No. Katalog : S04
Penerbit : Pustaka Salam
RM 24.00